Samenwerken

"Leefstijlgeneeskunde kreeg nationale aandacht door een manifest."

Kennisinstellingen

In Nederland zijn veel onderzoeksgroepen actief op onderdelen van het gebied van leefstijlgeneeskunde. Dit betreft zowel de diverse ziektebeelden en hun mechanismen, de innovatie in gedragsveranderingstechnieken als de gerelateerde ontwikkelingen op het gebied van valoriseren van gezondheidsdata voor advies. Het NILG streeft naar onderlinge afstemming en versterking, zodat het traject van onderzoek naar implementatie optimaal verloopt.

Bedrijfsleven

Leefstijlgeneeskunde vormt de basis voor een nieuwe economie, om de zorg succesvol “van de spreekkamer naar de huiskamer” te brengen. Denk aan ‘do-it-yourself’ diagnostiek, virtuele toepassingen in begeleiding, coaching, persoonlijke leefstijl services in voeding, bewegen, ontspannen en samen optrekken, integratie met werkgezondheidsprogramma`s, enz. Het NILG bouwt actief mee door subsidies te verwerven voor gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling van services en door bedrijven de mogelijkheid te geven om te interacteren met de “gezondheidsdata community”. Deze samenwerkingen zullen plaats vinden in een open innovatie omgeving met duidelijke rechten en plichten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim van Hartingsveldt.

Gezondheidszorginstellingen

Leefstijlgeneeskunde is onderdeel van de gezondheidszorg, onder de wettelijke verantwoordelijkheid van artsen. Het NILG werkt expliciet binnen het zorgsysteem. Samenwerking met eerste en tweede lijn in implementatie, als “learning by doing”. Daarnaast wordt samengewerkt met innovatieve instellingen die aspecten van leefstijlgeneeskunde in de praktijk brengen.

HEEFT U VRAGEN OVER PARTNERSCHAP OF WILT U MEER WETEN OVER Leefstijlgeneeskunde?

Meest recente berichten