Programma’s

"Leefstijl is het enige medicijn voor type 2 diabetes"

Innovatie programma’s

De innovatieprogramma’s van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) richten zich op een aantal aspecten.

De biologie

Veel fysiologische processen en mechanismen verliezen door een verkeerde leefstijl hun flexibiliteit. Het klassieke voorbeeld is insuline resistentie, maar dit blijkt een veel voorkomend principe te zijn. Herstel van flexibiliteit is vaak mogelijk. Dit vereist een goede diagnose, begrip van de mechanismen en het ontwikkelen van (persoonlijke) interventies. Bij dit alles is een systeemvisie De onderzoeksprogramma’s van Hanno Pijl en Ben van Ommen zijn hierin volledig op elkaar afgestemd. Fundamentele aspecten worden aangeleverd door de teams van Eline Slagboom en Suzan Wopereis.

Gedrag

Veranderen van gedrag is lastig. Zeker als de omgeving een gezondere leefstijl niet zomaar stimuleert. Fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van gedragsveranderingstechnieken is noodzakelijk, zowel intrinsiek als vanuit de omgeving. Een belangrijk project hierbij is het Benefit programma, onder leiding van Andrea Evers.

Ehealth

Optimale begeleiding kan deels plaats vinden via digitale middelen. eHealth is sterk in ontwikkeling. Belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma van het NIL is het National eHealth Living Lab, getrokken door Niels Chavannes.  Verder ontwikkelt het team van Pepijn van Empelen een ehealth begeleidingsprogramma dat alle eerder genoemde aspecten van leefstijlgeneeskunde integreert en op een persoonlijke manier presenteert aan de deelnemer.

Persoonlijke gezondheidsdata

De waarde van regie op persoonlijke gezondheidsdata kan niet worden onderschat, in de eerste plaats als hulpmiddel bij persoonlijke begeleiding. De gezondheidseconomie gebaseerd op persoonlijke gezondheidsdata zal sterk groeien. Het onderzoek van André Boorsma en Wessel Kraaij richt zich hierop, onder andere door het vormgeven van een gezondheidsdata community, waarin deelnemers eigenaar blijven van hun gezondheidsdata en de optie hebben om deel te nemen aan onderzoeken op gebied van leefstijl en gezondheid. NILG onderschrijft de 4 principes zoals opgenomen in Holland Health Data Coöperatie HHDC: van de burger, veilig, transparant, not-for-profit.

Implementatie

Een aantal projecten richt zich op de concrete implementatie in de zorgpraktijk. De campus van het LUMC in Den Haag, onder leiding van Mattijs Numans, speelt hierbij een belangrijke rol.

Educatieprogramma’s

We ontwikkelen onderwijsaanbod voor zorgverleners en burgers op het gebied van leefstijl en ziekte. In een later stadium informeren wij u verder over dit onderwijsaanbod.

HEEFT U VRAGEN OVER PARTNERSCHAP OF WILT U MEER WETEN OVER LEEFSTIJLGENEESKUNDE?

Meest recente berichten