Over NILG

"Het uitgangspunt hier is dat de deelnemer centraal staat"

Wie zijn wij?

Op 3 juli 2018 hebben TNO en LUMC de programmaovereenkomst ondertekend voor het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG). Vanuit de grondgedachte dat verandering van leefstijl een van de belangrijkste bouwstenen is in de genezende zorg van morgen, willen TNO en LUMC bijdragen aan de omslag van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag.
Het NILG handelt niet-exclusief en gaat actief samenwerkingen aan met alle partners uit academie, zorg, overheid en bedrijfsleven die dezelfde doelen nastreven, om een “coalition of the willing” te vormen die de implementatie van leefstijlgeneeskunde in Nederland en daarbuiten mogelijk maakt.

Missie

Het Nederlands Innovatiecentrum voor leefstijlgeneeskunde heeft als doel de maatschappelijke en economische impact van leefstijl-geneesbare ziekten in de komende 10 jaar te halveren door de zorg voor leefstijl-geneesbare ziekten te veranderen van “care” naar “cure”, en van spreekkamer naar huiskamer. Het uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen een omgeving die de patiënt helpt regie over eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar. Waarbij wij mensen zelf niet de schuld geven van het ontstaan of niet-genezen van leefstijlgerelateerde aandoeningen. Integendeel! Om het potentieel van leefstijlgeneeskunde te benutten te is een transformatie nodig in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven (de zorgeconomie), in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn; voortdurend met, voor én door burgers zelf.

Strategie

De strategie van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde is drieledig:

  • We ontwikkelen innovaties die passen in een gepersonaliseerde systeembenadering die medicatie, gedragsverandering en e-health combineren met leefstijl
  • We werken aan een systeemverandering door integratie van onderzoek en implementatie en intensieve samenwerking tussen burgers, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid
  • We ontwikkelen onderwijsaanbod voor zorgverleners en burgers op het gebied van leefstijl en ziekte

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde richt zich als eerste op de ontwikkeling, implementatie en onderwijs van leefstijl als medicijn bij type 2 diabetes in Nederland.

Ontstaan

Het NILG is gestart als een strategische samenwerking tussen LUMC en TNO in januari 2017, door het ondertekenen van een intentieverklaring door beider directies, als vervolg op een intensieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen van beide instituten. Het is de uitdrukkelijke strategie van het NILG om volledig niet-exclusief te handelen en actief samenwerkingen aan te gaan met alle partners uit academie, zorg, overheid en bedrijfsleven die dezelfde doelen nastreven. Op deze manier zal zich een “coalition of the willing” vormen die samen de implementatie van leefstijlgeneeskunde in Nederland en daarbuiten mogelijk maakt.

Landelijk samenwerken

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde wil graag een zo breed mogelijke coalitie in Nederland vormen van partijen die willen en kunnen helpen om de missie te realiseren.In de innovatie programma’s vormen samenwerkingsprojecten de kern, hierin komt ook publiek-private samenwerking tot stand. Klik hier voor meer informatie.

HEEFT U VRAGEN OVER PARTNERSCHAP OF WILT U MEER WETEN OVER Leefstijlgeneeskunde?

Meest recente berichten