Leefstijlgeneeskunde

"Leefstijl is het enige medicijn voor type 2 diabetes"

Wat is Leefstijlgeneeskunde?

Leefstijlgeneeskunde is het onderzoek naar, en de toepassing van leefstijl in de curatieve gezondheidszorg. De definitie van geneeskunde is (Van Dale): wetenschap die de oorzaak en de aard van ziekten opspoort en er de geneesmiddelen (= middel om genezing te bewerkstelligen; medicijn) voor aanwijst. Deze definitie kunnen we toepassen op leefstijl-gerelateerde ziekten, met type 2 diabetes als prototype. Voor deze ziekte kennen we de belangrijkste oorzaak, namelijk leefstijl. En inmiddels is het beste geneesmiddel voor de ziekte aangewezen met een krachtige wetenschappelijke basis: leefstijlaanpassing is met afstand het meest effectief. Sterker: leefstijl is het enige medicijn voor type 2 diabetes, want alleen dit kan genezing bewerkstelligen. Alle andere geneesmiddelen (pillen en insuline dus) verlagen wel de bloedglucose, maar laten de onderliggende problemen onaangeroerd en genezen daarom niet.

ASPECTEN VAN LEEFSTIJLGENEESKUNDE

Leefstijlgeneeskunde omvat een aantal aspecten, die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ieder van deze aspecten heeft specifieke effecten op genezing van specifieke ziekten, en persoonlijke combinaties geven optimale resultaten.
Ten eerste vindt concrete beïnvloeding van het ziekteproces plaats door (combinaties van) voeding, beweging, ontspanning en slaap. Van groot belang zijn ook de gedragsaspecten die te maken hebben met verandering en volhouden van een gezonde leefstijl. Volhouden, motivatie, eetlust, stress.
Zowel de biologische (voeding en bewegen) als socio-psychologische (gedrag en omgeving) aspecten zijn onderdeel van ons dagelijkse leven. Aanpassen in leefstijl zijn moeilijk te realiseren in een paar consulten en een recept. Juist daarom heeft de gezondheidszorg hier zo weinig ervaring en succes mee. Nieuwe ontwikkelingen rond begeleiding (ehealth, virtuele klinieken, blended care, communities)

LEEFSTIJLGENEESKUNDE VERSUS PREVENTIE

Leefstijl is hier dus geen preventie, maar geneeskunde. Verbreden we naar de meeste chronische, niet overdraagbare aandoeningen waar 8,5 miljoen Nederlanders mee worstelen, dan zien we dat ook die het gevolg zijn van interactie tussen genen en onze leefstijl. Onze genen kunnen we niet aanpassen. Onze leefstijl wel. De meeste chronische ziekten worden in ieder geval deels veroorzaakt door een verkeerde leefstijl. Een gezonde leefstijl wordt daarom aanbevolen bij preventie van deze ziekten. Het wordt steeds duidelijker dat een gezonde leefstijl niet alleen preventief werkt, maar ook curatief. De “kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten” in opdracht van ZonMW in 2017 geeft hier een algemene indruk over, en laat zien dat er veel te winnen is.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN ROND LEEFSTIJLGENEESKUNDE

Het draagvlak voor Leefstijlgeneeskunde (of “Leefstijl als Medicijn”) groeit in Nederland.  ‘Leefstijl als medicijn’ staat in toenemende mate in de belangstelling van patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers, wetenschappers en bedrijven. Huisartsen hebben de Vereniging Arts en Leefstijl opgericht. Organisaties als Voeding Leeft , de Nationale Diabetes Challenge en Herstelcircel in de wijk zijn voorbeelden van activiteiten die, in samenwerking met het zorgstelsel, op verschillende manieren (voeding, bewegen, samen optrekken) pionieren. Leefstijlgeneeskunde kreeg nationale aandacht door een manifest. Op 24 april 2018 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering verzocht wordt om met veldpartijen een onderzoeksagenda op te stellen om de ontwikkeling van Leefstijlgeneeskunde vorm te geven.

HEEFT U VRAGEN OVER PARTNERSCHAP OF WILT U MEER WETEN OVER LEEFSTIJLGENEESKUNDE?

Meest recente berichten